U bent geen lid van onze gemeente of u bent niet kerkelijk, maar bij het lezen van onze website heeft u behoefte aan een gesprek met de predikant of de ouderling van de wijk, waarin u woont (zie wijkindeling onder Pastoraat). Dan nodigen wij u graag daarvoor uit.

Om met u in contact te komen, vragen wij onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te versturen.
Heeft u alleen vragen over het gemeentezijn, de kerkdienst of de website, dan kunt u daarvoor terecht bij de scriba. U kunt dit op het formulier kenbaar maken.


Onderwerp waarover u in contact wilt: *   
U wilt in gesprek met:  
Aanspreektitel: *   
Voorletters *   
Achternaam *   
Straatnaam + huisnummer *   
Postcode *   
Woonplaats *   
Telefoonnummer *   
Mobiel  
Emailadres *   
Op welke dag en tijdstip bent u bereikbaar (niet op zondag) *