Meditatie Meditatie
Meditatie Romeinen 8:26
Evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp,
want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.

Hulpbehoevend
Vindt u bidden moeilijk? Daar hoeft u zich niet voor te schamen. Neem Paulus. Hij staat bepaald niet in de kinderschoenen van het geloof. Maar hij slaat zichzelf niet op de borst. Hij pocht niet over zijn bekwaamheden. Integendeel. Hij heeft het over ‘zwakheden’. Hij is tot geloof gekomen! Hij heeft Jezus leren kennen! Hij is gered, voor eens en voor altijd! Maar hij is bepaald geen gearriveerde christen die de schaapjes op het droge heeft. Hij blijft hulpbehoevend! Op welk punt? Paulus spitst het in dit geval op één punt toe. Op het punt van het gebed.

Onbekwaam
Laten we goed luisteren wat er staat. Paulus zegt niet: wij weten niet precies hoe wij zullen bidden. Helaas is dat wel waar. We bidden vaak nonchalant. Onzorgvuldig. Ongepast. Paulus zegt ook niet: wij weten vaak niet wat we bidden zullen. Ook dat is wel waar. In tijden van geestelijke inzinking. Van lauwheid. Van onverschilligheid. Tijdens zulke momenten bidden we misschien nog wel. We zeggen wat. Maar het komt niet uit ons hart. Paulus zegt het heel absoluut: Bidden zoals het behoort?! Daar brengen wij gewoonweg niets van terecht!

Inclusief mijzelf
Dat komt niet zo makkelijk over onze lippen! Wij menen het vaak juist zo goed te weten. Paulus kan er over mee praten. Vroeger wist hij alles! Hij dacht dat zijn gebed klonk als een klok! Sinds hij Jezus heeft leren kennen, heeft ‘ie het afgeleerd om hoog van de toren te blazen. Wij weten niet! Hij zegt niet: jullie, christenen in Rome, jullie weten niet. Jullie moeten het abc van het gebed nog onder de knie zien te krijgen. Jullie moeten nodig een Alpha cursus over het gebed gaan volgen. Paulus sluit zichzelf erbij in. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.

Hopeloos?
Als je je eigen gebedslevens onder de loep legt, dan kan je je alleen maar schamen! Wat onbeholpen! Wat oppervlakkig! Wat vergeetachtig! Wij weten niet wat goed voor ons is! Je bidt om welvaart, maar is dat wel een zegen die je dichter bij God brengt?! Je bidt om een partner, maar is dat wel Gods bedoeling met jouw leven?! Wij proberen vaak God voor ons karretje te spannen. Bidden, zoals het behoort, dat is super moeilijk! Dat is onmogelijk! Maar als ons bidden dan toch niet deugt, zullen we er vandaag dan maar een punt achter zetten? Is dat de bedoeling van onze tekst? Natuurlijk niet!

Een machtige Hulp!
Paulus spoort ons aan om het van de Heilige Geest te verwachten! Hij is dé Gebedshulp bij uitstek!! De Heilige Geest lijkt sprekend op die moeder. Ze leert haar kleine peuter lopen. Hoe doet ze dat? Ze zet dat jochie niet op de grond. Hij zou gelijk omvallen. Ze pakt hem onder z’n okseltjes vast. Ze tilt hem op. Zowaar, het jochie staat met z’n voetjes op de grond. Hij tilt z’n kleine pootjes op. Hij zet z’n eerste, kleine, kromme pasjes. Doet ‘ie dat zelf? Welnee, hij wordt geholpen, gedragen door z’n moeder. Toegegeven, er komt een moment dat hij geen hulp meer nodig heeft. Dat is bij ons bidden anders. Wij blijven op de Heilige Geest aangewezen. Levenslang! U vindt dat hopelijk toch niet teleurstellend?! Deprimerend?! Dit is juist enorm bevrijdend! Wij hoeven niet krampachtig zo goed mogelijk te bidden! Wij hoeven niet geforceerd ons gebed voor God aanvaardbaar te maken. De Geest komt ons in onze zwakheden te hulp! Altijd!

Mag Ik u voorgaan?
Zullen we samen bidden? Hoe vaak zeg je dat niet als dominee? In de kerk. Bij mensen thuis. Dan ga je voor in het gebed. In de hoop dat de anderen echt meebidden! Maar ook een dominee moet zeggen: ik weet niet te bidden zoals het behoort. Zullen we samen bidden? Er is er Eén, Die het altijd wel kan zoals het behoort. De Heilige Geest! Kleine kinderen leer je bidden. Je zegt het gebed vóór! Je doet dat met enorm veel geduld. Zo leert de Heilige Geest ons bidden. Hij legt ons de woorden in de mond. In het hart. Misschien ben je bang dat je gebed bij God als gebrabbel in de oren zal klinken. Vrees niet! Onze armzalige klanken vertaalt de Geest zo dat ze God als muziek in de oren klinken! Zo wordt het een gebed zoals het behoort. Naar Gods bedoeling. Waar God met vreugde naar hoort!
Vader, met geheven handen,
breng ik U mijn dank en eer!
’t Is Uw Geest, die mij doet bidden,
Lof, aanbidding, onze Heer!

ds. F. Wijnhorst               
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Romeinen 8:34b
….Die ook voor ons pleit. 

Wat koop je daarvoor?!
Jezus gaat naar de hemel…. Wat koop je daarvoor, zei die ene catechisant. Jezus in de hemel….. Nou en?! Voor Hem is dat de heerlijkheid! Dik verdiend na dat zware lijden! Kan Hij uitrusten. Fijn voor Hem. Daar ben ik ook wel blij om. Maar verder… Wat word ik daar wijzer van? Wat koop ik daarvoor?! Toen was er die andere catechisant. Die gaf dat onvergetelijke antwoord. Jezus in de hemel… Daar koop je niets voor! Daar krijg je heel veel voor. Je mag weten; ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden!

Een climax
Die ook voor ons pleit. Dat is geen terloopse opmerking van Paulus. Zo even tussen neus en lippen door. Een stukje bladvulling. Het is een climax. Een climax is een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen. Ik denk aan Kees. Die zei van z’n meisje: ze is lief. Meer nog: ze is een schat. Ze is een juweeltje. Nee, ze is mijn alles! Zo schrijft Paulus: Christus is het Die gestorven is. Ja wat meer is: Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit.

Niet werkeloos
De gelovigen mogen weten: Jezus is niet werkeloos in de hemel. Hij zit niet met de armen over elkaar. Het is niet: uit het oog, uit het hart. Integendeel: Hij zet Zijn werk op een bijzondere wijze voort! Leefde Hij eens – 33 jaar – ons ten goede hier! Nu leeft Hij – altijd – ons ten goede dáár! Jezus zegt niet: Ik heb Mijn taak vervuld en nu na gedane arbeid, nu is het zoet rusten. Ik heb nu recht op pensioen. Of, om de kerkelijke term te gebruiken: Ik ga met emeritaat. Ik ben uitgediend! Als Jezus naar de hemel vertrekt dan is dat om dáár Zijn volgelingen verder van dienst te kunnen zijn.

Tegenwoordige tijd
Paulus schrijft niet: Die aan ons denkt! Of: Die ons als het nodig is te hulp komt! Of: Die ons nooit aan ons lot overlaat! Dat had Paulus ook allemaal kunnen schrijven. Maar hij schrijft: Die ook voor ons pleit. Daarmee drukt Jezus Zijn bijzondere zorg voor Zijn volgelingen op aarde uit. Die voor ons pleit. Dat is geen verleden tijd. Dat is geen toekomende tijd. Dat is tegenwoordige tijd. Daar is Hij ook vandaag mee bezig! Eigenlijk staat er in het Grieks: Die voortdurend, Die permanent voor ons pleit. Niet: zo nu en dan! Niet: als het Hem uitkomt! Niet: als Hij even tijd heeft! Nee, je kunt eigenlijk lezen: die 24 uur per dag voor ons pleit.

Overwinnaar
Op aarde maakt het nogal uit wie er wat vraagt. Is het een verliezer? Of is het een overwinnaar? Is de persoon in kwestie onbelangrijk? Of is ’tie vooraanstaand? Wie is Jezus, Die voor ons pleit? Dat is Hij Die aan de rechterhand van God is. Die omschrijving moet u goed begrijpen. Dat wijst niet op een plek. Dat wijst op een functie. Dat wijst op een koninklijke functie. Jezus ligt daar niet op de knieën. Als een smekeling. Het zit daar op de troon. ’t Is een pleidooi van de Overwinnaar!

Pro Deo
Jezus neemt het in de hemel op voor Zijn volgelingen. Hij doet een goed woordje. Op Hem mag altijd een beroep worden gedaan. Wat er ook is voorgevallen in ons leven! In ons land komt het wel eens voor dat een advocaat iemand niet wil verdedigen. De misdaad is te verschrikkelijk. Maar Jezus zal niemand Zijn diensten weigeren. Niemand die met oprecht berouw Hem in de arm neemt! En….omdat Jezus Zelf met Zijn bloed heeft betaald, helpt Hij gratis! Pro Deo! Tussen haakjes: Hij heeft nog nooit een rechtszaak verloren!

Vergeving
Als ik dus vergeving nodig heb, en dat heb ik nogal eens…. Als God Zelf met de vinger bij de letter van de wet mij aanklaagt, en ik heb geen been om op te staan…. Als ik alleen maar door de knieën kan gaan en kan smeken om genade…. dan mag ik weten dat Jezus voor mij pleit! Heerlijk! Vergeving! Niet doordat mijn schuld wordt verdoezeld. Niet doordat er allerlei verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Vergeving, dankzij Jezus’ voorbede!

Dezelfde
Jezus is nog precies Dezelfde als Hij was op aarde! Even bereidwillig! Even vol ontferming! Zie dan op Hem! Ik hef mijn ogen op naar de hemel.... vanwaar ik dag en nacht, bijstand, hoogste bijstand verwacht!
Want…

Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten!
Maar bewogen met mijn lot,
Pleit Hij voor mij, steeds bij God!


Ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie 1 Korinthe 15:7
Daarna is Jezus aan Jakobus verschenen….

Jakobus voor Pasen
Wat weten we van Jakobus, de (half-)broer van Jezus voor Pasen? Niet zo heel veel. In ieder geval: hij heeft niet veel in Jezus gezien. Er staat Jezus' broers geloofden niet in Hem! (Johannes 7: 5) Wie dacht Hij wel dat Hij was?! De Messias? Hij?! Hun eigen broer?! Kom nou! Dat blijkt overduidelijk uit een voorval in Kapernaüm. Jezus doet daar wonderen. (Markus 3: 21) De één na de ander komt tot Hem om genezen te worden. Tenslotte is de rij van wachtende patiënten zo groot dat zelfs het eten er bij inschiet. Als Zijn familieleden dat horen, gaan ze erop af. Ze willen Jezus daar weghalen. Want er wordt door de Schriftgeleerden gezegd dat Hij niet goed bij Zijn verstand is. Stel je voor! Zij zullen er nog een slechte naam door krijgen. Het moet maar eens afgelopen zijn met Zijn fratsen. Dat Jezus bezig is met de dingen van Zijn hemelse Vader, dat zien ze niet. Dat willen ze niet zien. Ongeloof!

Ongelovige kinderen
Dat probleem heeft zich dus ook voorgedaan in het gezin van Jozef en Maria. De zorg om kinderen die niet van Jezus willen weten. Herkenbaar. U hebt uw zoon laten dopen. U hebt uw dochter opgevoed rondom een open Bijbel. U nam ze trouw mee naar de kerk. Maar ondanks dat uw kind zó a.h.w. in de buurt van Jezus is groot geworden, is hij/zij nooit tot persoonlijk geloof in Jezus gekomen. Eén ding wordt wel duidelijk: geloof, dat is geen zaak van bloedverwantschap. Van familierelatie. Al ben je familie van Jezus, je hebt geen streepje voor in het Koninkrijk van God! Niemand kan dat Koninkrijk binnengaan, tenzij hij/zij wederom geboren wordt!

Jakobus met Pasen
Als Jezus sterft en begraven wordt dan is Jakobus in geen velden of wegen te zien. Moeder Maria staat daar alleen, bij het kruis en het graf! Zonder kinderen. Hartverscheurend! Maar…. Jezus heeft Jakobus niet afgeschreven! Wij zouden dat misschien wel hebben gedaan. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren, of wij kijken de ander met de nek aan. We willen niets meer met hem te maken hebben. Dan Jezus! Hij laat zelfs Zijn ongelovige broer Jakobus niet vallen! Hij zoekt hem op! Hij praat het uit! Nee, Jakobus heeft Jezus niet opgezocht. Om schuld te belijden. Om zijn ongeloof te belijden. Misschien was hij wel bang voor striemende verwijten. Het initiatief ging van Jezus uit. Door deze ontmoeting komt er een verandering in het leven van Jakobus. Het geloof breekt door. De broer wordt in één keer broeder. Broeder van Jezus. De bloedband tussen Jezus en Jakobus wordt verdiept tot een geestelijke band!

Jezus overwint alles!
Dat is het geheim van de opstanding! De opgestane Heiland heeft door Zijn kracht de dood overwonnen! Maar als Hij de dood kan overwinnen, dan kan Hij toch zeker ook ons ongeloof overwinnen! Onze onverschilligheid. Onze onwil. Niemand hoeft te denken: voor mij kan het niet. Ik kan nooit tot geloof komen. Of…. voor mijn kind kan het niet. Hij/zij zal nooit het hart geven aan de Heere Jezus. Vergeet niet dat het Pasen is geweest! Jezus leeft! Voor Hem bestaan er geen hopeloze gevallen!

Jakobus na Pasen
Vlak na de hemelvaart is Jakobus te vinden in de kring van Jezus' volgelingen. Ze zijn bijeen in een bovenzaal. Ze bidden eendrachtig om de uitstorting van de Heilige Geest. En wat staat er dan op de presentielijst? Deze allen – en dan volgen de namen van de 11 discipelen – waren daar en Maria, de moeder van Jezus en…… Jezus' broers! (Handelingen 1: 14)
Blijkbaar heeft Jakobus, na die ontmoeting met Jezus, zich aangesloten bij de andere volgelingen van Jezus. Dat spreekt toch vanzelf?! Als we Jezus lief krijgen, dan krijgen we ook de gelovigen lief. Wie Jezus toebehoort, die wil graag bij Zijn gemeente horen. Christus en de Zijnen zijn nu eenmaal aan elkaar verbonden. Onlosmakelijk. Zoals het hoofd aan het lichaam!

Een volgeling van Jezus
Wat blijkt uit het Bijbelboek Handelingen? Dat Jakobus één van de geestelijke leiders is geworden van de eerste christengemeente. Een man van gezag, naar wie wordt geluisterd. Trouwens... Jakobus heeft ook een brief in de Bijbel op zijn naam staan. Ook uit die brief blijkt hoe de verhouding tussen Jakobus en Jezus is geworden na de opstanding. Hij stelt zich voor als dienstknecht van God en de Heere Jezus Christus! Dienstknecht! Moet u zich voorstellen! Iemand die aanvankelijk niets in Jezus zag, die zegt nu: Hij is mijn Meester! Ik ben Zijn dienstknecht! Zó is het bij Jakobus geworden na Pasen! Hij gaat niet meer zijn eigen gang. De wil van Jezus stempelt zijn doen en laten. De wil van Jezus bepaalt heel zijn leven!

Een drieluik
Zullen we, voordat we het drieluik sluiten er nog één blik op werpen? Want we stonden er niet voor om er als een toeschouwer naar te kijken. Op een afstand. Vrijblijvend. Als u er goed naar kijkt, dan ziet u iets heel wonderlijks gebeuren. Van dat middelste paneel stapt ineens Iemand van dat doek af. Jezus! Hij gaat voor u staan. Een heel persoonlijke ontmoeting! Hij zegt: toe, geef Mij jouw hart!

M'n kind geef Mij je hart
- de sleutel van je leven -!
Toe, maak een nieuwe start...
Ik zal je leiding geven.

ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Johannes 19:18
Daar kruisigden ze Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in in midden.

Geluk
Verlangt u naar geluk? Zou een beetje succes welkom zijn? Dan heb ik goed nieuws voor u! Het stond in een reclamefolder! Het kost u zo’n dertig euro. Een magisch blauw kruis. Als je dat kruisje draagt, toegegeven, het ziet er heel decoratief uit, dan zal het je heel veel geluk brengen. U wilt weten van welk bedrijf die reclamefolder was? Wat het bestelnummer van dat kruisje is? Nou, daar kunt u lang op wachten, want van mij krijgt u het niet! Waarom niet? Omdat ik geen greintje geloof hecht aan dat verhaal! Dat magische blauwe kruis maakt u alleen maar zo’n dertig euro armer! Geluk? Succes?
Wie wil dat niet! Maar je maakt mij niet wijs dat dát in zo’n kruisje verborgen zit!

Aanbod
Dan heb ik een heel ander aanbod voor u! Een heel ander kruis. ’t Stond op die heuvel daarginds! Eerlijk is eerlijk: ‘t is bepaald niet decoratief. ’t Is maar van gewoon hout. Ruw hout. Maar… je kunt erop vertrouwen! Het geeft écht geluk! Wat dat moet kosten, dát kruis? Het is niet te koop! Je kunt het krijgen. Het is gratis! Maar… het werkt alleen als je het aan je hart drukt. Als je gedenkt hoe Jezus daaraan gehangen heeft!

Weg met Hem!
In gedachten zien we Hem gaan. Jezus. Hij wordt eruit gezet! Uit Jeruzalem! Uit de stad waar Zijn Vader woont. Uit de stad waar het huis van Zijn Vader staat! Duizenden pelgrims hebben, toen ze in optocht naar Jeruzalem gingen, gezongen: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in… Maar Jezus moet eruit! In Jeruzalem, in de stad waar Zijn Vader woont, in de stad waar het huis van Zijn Vader staat, is voor Hem geen plaats! In gedachten zien we Hem gaan. Jezus. Op weg naar die heuvel daarginds….. Daar kruisigden ze Hem! En aan elke zijde ook nog eentje.

Zijn escorte?
Wie dat zijn, die twee anderen? Dat zijn zeker twee van Zijn trouwste discipelen? Zijn ere-escorte? Nee! Het zijn twee moordenaars! Sommigen denken dat Pilatus dat zó heeft bedacht. Om de Joden belachelijk te maken! Hij is toch de Koning der Joden?! Moet je kijken tussen wie Hij hangt! Dat is Zijn gevolg! Zijn hofhouding! Anderen denken dat de Schriftgeleerden dat zó hebben bedisseld. Om Jezus een trap na te geven. Hij is toch een Vriend van zondaren?! Moet je kijken tussen wie Hij hangt! Soort zoekt soort. Waar je mee omgaat, daar word je mee geëerd. Moeten we vooral niet zeggen: zó heeft God heeft gewild! Opdat vervuld zou worden wat Jesaja al zei. Hij is onder de overtreders geteld. (53: 12)

In het midden
Op die heuvel daarginds hangt Jezus in het midden en die twee moordenaars, aan elke zijde één. Nee, ’t is bepaald niet het gezelschap dat wij graag zoeken! Wie gaat regelmatig op visite bij een moordenaar? Daar voelen wij ons te fatsoenlijk voor! Dat is onze stand niet! Toch… die twee hangen er op Golgotha maar niet wat bij. Alsof zij er niet toe doen! Zij hangen daar om te laten zien voor wie Jezus gekomen is. Voor wie Hij geleefd heeft. Voor wie Hij straks zal sterven! Toen Jezus geboren werd, kwamen er herders op geboortebezoek. Mensen die niet mee telden. Tijdens Zijn leven dineerde Jezus niet met de burgemeester van Jeruzalem. Hij ging om met lichte vrouwen en zware jongens! En nu… Kijkt Jezus naar links of rechts, dan ziet Hij iemand die door anderen met de nek werd aangekeken. Een gevallen mens! En diep gevallen mens! In dát gezelschap is Jezus op Z’n plaats!

Links van Jezus
Op die heuvel daarginds scheiden zich de wegen! Die twee hangen niet alleen links en rechts. Ze gaan ook links en rechts. Wat blijft dat altijd weer aangrijpend. Jezus hangt in het midden! Zijn beide armen wijd uitgebreid. Alsof Hij Zijn beide metgezellen de hand wil reiken. Alsof Hij Zijn beide metgezellen bijeen wil vergaderen. Maar die ene, links van Jezus, verhardt zich. Hij slaat, om zo te zeggen, de uitgestoken hand van Jezus weg! Wat houdt hem buiten de hemel? Z’n zonden? Hij is immers een moordenaar? Nee! Z’n onverschilligheid. Z’n ongeloof. Zo is het een wrak op het strand, een baken in zee! Voor u. Voor mij!

Rechts van Jezus
Die andere, rechts van Jezus, geeft zich over. Hij gaat, om zo te zeggen, voor Jezus door de knieën! Hij stamelt: het kruis, de straf, de doodstraf is in mijn geval terecht. Nou en?! Hij draagt toch geen magisch blauw kruis? Dat zou geluk brengen! Dat zou – om zo te zeggen – alle deuren van de wereld openen. Maar wat heeft hij daar op dit moment aan? Nou even en hij blaast z’n laatste adem uit! Dan dat ruwhouten kruis! Dát opent de poorten van het paradijs! Dankzij Jezus die daar aan dát kruis hangt, zal je gelukkig zijn! Nu! En voor eeuwig!

De Middelaar
Op die heuvel daarginds hing Jezus in het midden! Ook in het midden tussen God en mensen! De Middelaar! De Bemiddelaar! Die hemel en aarde verenigt tesaam! Jezus in het midden. Hét middelpunt! Die plaats wil Hij ook hebben in ons leven. In ons hart. Verlangt u naar geluk? Echt geluk? Klem u dan aan Golgotha ’s kruis! Daar waar Jezus Zijn leven gaf tot verzoening voor al uw zonden!

Dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij,
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon!

Ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Efeze 3:20
Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken…

Een verlanglijstje
Een verlanglijstje. Dat krijgen ouders nogal eens onder ogen van hun kleine kinderen. Als ze jarig zijn, bijvoorbeeld. Allerlei grote en kleine wensen worden via dat lijstje meegedeeld. Of het haalbaar is, of het betaalbaar is, daar wordt vaak niet bij stilgestaan. Kleine kinderen denken altijd groot van hun ouders. Groot van hun vermogen. Groot van hun mogelijkheden.

Een lofprijzing
Weet u wat geweldig zou zijn? Als er op zo'n lijstje niet alleen allerlei wensen zouden voorkomen, maar ook allerlei lofprijzingen. Als er niet alleen zou worden meegedeeld: ik wil heel graag dit hebben….of: u zou me een groot plezier doen met dat….Maar dat er ook zou staan: u bent een fijne vader, of: u bent een goede moeder, of: jullie zorgen uitstekend voor mij. Lofprijzingen. Goed spreken, groot spreken van je ouders! Wat zou dat fijn zijn!

Bidden
Bidden is meer dan alleen maar je verlanglijstje bij God op tafel leggen. Bidden is niet alleen vragen! Bidden is ook danken en loven. Bidden is ook aanbidden! In Efeze 3: 14 – 21 vertelt Paulus dat hij bidt en wat hij bidt! Je zou kunnen zeggen: hij dient bij God een verlanglijstje in. Wensen die hij heeft voor de christenen in Efeze. Maar voor alle duidelijkheid: het zijn niet alleen allerlei wensen! Hij eindigt met een lofprijzing!

Een machtige Vader!
Wat zegt Paulus over God? Hem nu, Die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. 't Is een lofprijzing! Tegelijk fungeert die lof ook als pleitgrond! Juist omdat God is, zoals Hij is, juist omdat Zijn macht en heerlijkheid onze stoutste verwachtingen overtreft, juist daarom mogen we ook grote dingen van Hem verwachten. Wat een wonder! Hoe vaak wordt er niet kleingelovig gebeden? 't Haalt toch niets uit! 'k Zal het toch wel niet krijgen! Paulus zegt: God is bij machte te doen wat wij bidden of denken! Hij kan alles, wat Hij wil. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet! Paulus gaat nog een stapje verder. Hij zegt: God is bij machte te doen boven wat we bidden of denken. Paulus gaat zelfs nog een stapje verder. Hij zegt: God is bij machte te doen ver boven wat we bidden of denken.

Zo zal Hij alles maken….
Paulus’ lofprijzing wil zeggen: vraag maar veel! Vraag maar alles! Wij bidden tot een God die bij machte is te doen! Geen God, Die slechts aanhoort! Geen God, Die maar laat tobben! Wij hebben een God, Die hoort! En… Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of denken.
Wat blijft er dan over? Verwondering! Aanbidding! Dat je zegt: dit had ik nooit kunnen denken, durven denken!

Laat Hem besturen, waken
’t is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken,
dat gij u verwonderen moet!


Ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Hebreeën 10:24 en 25b
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
...... en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.


Vogels van diverse pluimage
Als je in de kerk komt, dan valt het direct op. Het zijn vogels van diverse pluimage. Wat er allemaal in de kerk zit? Zal ik eens wat noemen? Kakelende kippen. Prachtig zingende nachtegalen. Schitterend gevederde pauwen. Nieuws doorvertellende postduiven. Saaie huismussen. Kwekkende eenden. Napratende papegaaien Fleurig geklede parkieten. Hoe komen al die verschillende vogels bij elkaar in die grote kooi van de kerk? Dát is nu het unieke van de kerk! Daar zoek je elkaar namelijk niet uit! Daar word je aan elkaar gegeven! Iedere vogel, zoals hij gebekt is.

Broeders en zusters
God geeft ons aan elkaar als broeders en zusters. Natuurlijk niet om langs elkaar heen te leven. Zo van: ben ik mijns broeder hoeder?! Vandaar het appèl: laten we op elkaar letten! Hoe moet je dat invullen? Moet ik achter de geraniums zitten gluren wat een ander uitspookt? Helaas gebeurt dat soms in de omgang met elkaar. Dan letten we op elkaar met minder fraaie bedoelingen. Moet je hem zien, zeggen we dan met een toon van minachting. Moet je kijken wat zij heeft gedaan, met een toon van leedvermaak.

De bewogenheid van Christus
Als de schrijver oproept: laten we op elkaar letten, dan moet dat gebeuren met de liefde van Christus! Is het u wel eens opgevallen hoe Jezus naar mensen keek? Hij keek bewust naar mensen, waar een ander z’n neus voor ophaalde! Hij had oog voor mensen, waar een ander z’n hoofd demonstratief voor omdraaide! Hoe keek Jezus dan? Niet vanuit de hoogte! Niet met minachting! Niet veroordelend! Hij was vol innerlijke ontferming bewogen! De schrijver bedoelt dus: laten we op elkaar letten met hetzelfde hart en met dezelfde ogen als Christus, Die persé niet wil dat er ook maar één mens verloren gaat!

Samen gemeente zijn
Gemeentelid zijn is geen vrijblijvende zaak. Wij vormen samen één geheel. Wij vormen samen het lichaam van Christus. In dat lichaam kan geen lid worden gemist. Anders is dat lichaam verminkt. De leden van Christus’ gemeente lijken op een groep bergbeklimmers. Eén is ons voorgegaan! Eén is als eerste aangekomen! Dat heeft Hem wel bloed, zweet en tranen gekost. Dat heeft Hij zelfs moeten bekopen met Zijn leven. Maar Hij stond op uit de dood. Hij bereikte als winnaar de top. Dankzij Hem mogen wij – hopelijk met elkaar(!) – de bergtop halen. Als bergbeklimmers zien dat het voor eentje te zwaar wordt, dan wachten ze op elkaar. Ze laten eentje die valt niet aan z’n lot over. Ze willen niet dat er eentje achter blijft. Dat is geen sociale controle. Geen bemoeizucht. Dát is samen gemeente zijn!

Aanvuren tot liefde en goede daden
Als er sprake is van onoplettendheid, van onverschilligheid, van onbewogenheid, dan wordt het heel kil in de gemeente. IJskoud! Dan loop je het gevaar van onenigheid, van jaloezie, van haat, van nijd. Maar als je op elkaar let, van harte, dan gaat de gloed van de liefde branden! Dan krijg je een uitslaande brand van goede daden. Als je hoort dat iemand ziek is, als je merkt dat iemand eenzaam is, als je in de gaten hebt dat er zorg is in een gezin, dan lokt dat je uit tot een briefje, een telefoontje, een bezoekje, om de ander te bemoedigen! Om zo elkaar te laten merken dat je meeleeft! Niet om door de mensen gezien en geprezen te worden. Niet om de voorpagina van het kerkblad te halen. Als je het daarvoor doet, heeft het geen enkele waarde! Laat je licht zo schijnen voor de mensen, dat zij jouw goede daden mogen zien en je Vader, Die in de hemel is, mogen verheerlijken!

Hij komt!
Laten we op elkaar letten, want…de dag van Jezus’ wederkomst komt eraan!
Dát gebruikt de schrijver als laatste, indringend appèl om naar elkaar te blijven omzien. Om liefde te betonen. Om goede daden te verrichten. We weten uit de Bijbel: in de eindtijd zal de liefde van velen verkillen. Het egoïsme zal hoogtij vieren. Het ‘ik’ tijdperk. We weten ook uit de Bijbel: in de eindtijd zal er verval zijn. Satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij wil ons laten afhaken! Daarom: heb oog voor elkaar! Er mag op die grote dag toch niemand gemist worden?!

Elk spoor’ de ander in de strijd,
tot liefde aan, tot dienstbaarheid,
tezamen biddend, wakend!

Ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Mattheus 21: 37
Tenslotte stuurde Hij Zijn Zoon naar hen toe… !

Vrede op aarde?
Straks zal het weer uit volle borst worden gezongen. Vrede op aarde! Maar kan je dat wel zingen? Daar zijn ruzies tussen buren. Daar is geharrewar tussen familieleden. Daar is onenigheid tussen collega’s. Vrede op aarde?! Wie de kranten leest, wie naar het journaal kijkt, die durft dat toch niet meer in z’n mond te nemen? Trouwens, ook binnen de kerken, waar je anders zou mogen verwachten, is vaak onenigheid. Elkaar bekritiseren. Elkaar verketteren. De onvrede neemt alleen maar toe. Alle vredespogingen ten spijt.

Oorzaak
Hoe komt dat toch, dat er zo weinig vrede is te zien? Laten we er niet omheen draaien. Al die haat en nijd, al die ruzies en dat geharrewar, al dat geweld en die oorlogen, ’t is allemaal een gevolg van het feit dat we God de oorlog hebben verklaard. Het is allemaal een gevolg van de grootste opstand aller tijden in het paradijs. Vijanden van God, dát zijn we geworden. En daardoor vijanden van elkaar. En capituleren ligt ons niet! Tenzij…..God ons te sterk wordt!

Vredesvoorstel!
Hoe doet hij dat? Door ons te overweldigen? Door ons onschadelijk te maken? Nee, door ons vrede aan te bieden! Een vredesvoorstel op ongelofelijke voorwaarden! Nu word ik benieuwd, want u weet zelf wel hoe moeizaam die vredesonderhandelingen altijd verlopen. Dat is altijd een eindeloos trouwtrekken over voorstellen en voorwaarden. God doet een vredesvoorstel met voor ons zeer gunstige voorwaarden! Tegelijk moeten we zeggen: het is Gods ultimatum. Gods laatste aanbod. Het laat zien dat het God ernst is. Maar het laat ook zien dat God van harte bereid is om tot het uiterste te gaan.

Gods reactie
Iemand hoeft ons maar één keer lelijk te behandelen, iemand hoeft ons maar één keer op het hart getrapt te hebben en hij heeft het voorgoed verbruid. Wij willen niets meer met hem te maken hebben. We zinnen op wraak. En God? God zendt Zijn Zoon! Dat is Zijn vredesvoorstel. Verder kan Hij niet gaan. Verder zal Hij niet gaan! Tenslotte…!! Dat is Gods laatste aanbod. Gods ultimatum. En wat moeten wij doen? Onze wapens neerleggen. Capituleren. Door de knieën gaan voor zo’n liefdevolle God! Een overgave van je hart en je leven! Vragen: wat wilt U dat ik zal doen? Zeggen: tot Uw lof en dienst bereid! Dan ontvang je in je hart een vrede die het verstand te boven gaat!

De gevolgen
Soms wordt er tijdens de kerstdagen een tijdje niet gevochten. Een kerstbestand. Daarna gaan de gevechten gewoon op oude voet verder. Wie knielt voor deze God, die mag weten: de vrede met God is duurzaam! Die geldt heel ons leven! Die geldt ook in het uur van onze dood. En die vrede zal vruchten afwerpen in het leven van elke dag. Dan zorgt de Heilige Geest dat er werkelijk ontwapening komt. Dan wordt die ruzie bijgelegd. Die kapotte verhouding herstelt. Dan worden we persoonlijk vredestichters. Dan mogen we tekenen zien van het vrederijk dat eens in volle heerlijkheid zal doorbreken!

Ja, vrede zal op aarde dagen.
God heeft in de mens behagen!
Zalig die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem!

Ds. F. Wijnhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meditatie Hebreeën 10: 25a
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten…..

Of je zonder de kerk geloven kunt? Natuurlijk, wat dacht u!
Je komt ze overal tegen: mensen die nooit meer naar de kerk gaan, maar beslist nog wel geloven.

Neem nu mijn overbuurman.
Hij gaat zondags nooit naar de kerk.
Hij slaapt uit. Hij drinkt rustig een kopje koffie met z’n vrouw.
Hij wandelt langs de Oosterschelde als het weer het toelaat.
Reken maar dat die zondag voor hem een echte rustdag is!

Trouwens, ik heb hem nooit horen schelden of vloeken.
Ik heb hem nooit dronken gezien.
Ik weet uit betrouwbare bron dat hij voor de kankerbestrijding een flink bedrag geeft in de collectebus.

Denk je nou echt dat hij ongelovig is geworden sinds hij niet meer naar de kerk gaat?
Geen sprake van! Hij bidt nog altijd voor het eten.
Hij leest zelfs af en toe uit de Bijbel.
Hij wil, als het op zondag regent, ook wel eens kijken naar ‘Nederland zingt’.
Nee, ik weet het zeker: je kunt ook wel geloven zonder de kerk.

Toch wil ik graag nog wel één kanttekening maken.
Zou je ook kunnen blijven geloven zonder de kerk?
Denk je nu echt dat je dat volhoudt, een leven lang: geloven zónder de kerk?
Wil je nu echt beweren dat de kinderen van mijn overbuurman ook nog wel zullen geloven?
Verwacht je nu werkelijk dat zijn kleinkinderen nog zullen weten wie Jezus was?

We hebben de kerk nodig. Broodnodig. Ik weet best dat je een tijdje zonder brood kunt leven.
Maar dat moet niet te lang duren. Anders ben je dood. Morsdood.
Wil je geloof in de hemelse Vader niet verschralen, wil je hoop in de blijde toekomst niet verschrompelen, wil je liefde tot de medemens niet vermageren, dan moet je in de kerk zijn.
Dáár wordt je geloof, hoop en liefde gevoed.
U hebt gelijk: je kunt best geloven zonder de kerk.
Maar of je zonder de kerk ook kunt blijven geloven?
Dat geloof ik niet!

Ds. F. Wijnhorst
terug