Meditatie - Johannes 11:3 Meditatie - Johannes 11:3

DE REDDER IN NOOD!
“Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere , zie die Gij liefhebt, is ziek.”
                                                                                                Johannes 11: 3
Bethanië
Wat een prachtig uitzicht heb je vanaf de Olijfberg over Jeruzalem.
De muren van de stad vormen een imponerend gezicht.
Daarachter lag de tempel.
Wat een stad.
Jeruzalem de stad van vrede.
Even ten Oosten van de Olijfberg ligt het dorpje Bethanië.
Ook vandaag worden er de namen van Maria, Martha en Lazarus genoemd.
In Jeruzalem gist het in die tijd.
De leiders van het volk beramen plannen om Jezus te liquideren.
Hij moet weg.
Met Zijn volgelingen, Zijn discipelen is Hij Jeruzalem ontweken.
Hij is in het land over de Jordaan, kilometers verwijderd van Jeruzalem.
Uit de gevarenzone.
In Bethanië is er ook wat aan de hand.
In het huis van de vrienden van Jezus.
Hij heeft wat met deze ongehuwde zussen en broer.
Hij heeft hen lief, zondaren lief.
Door het Woord dat Hij bracht is er een vertrouwensband ontstaan.
Geloof noemen we dat.
Wat een wonder!
Deze ongehuwde mensen noemen de Zoon van God, hun Heere, hun Meester.
Ze kijken hoog tegen hun vriend Jezus op.

Geloofsrelatie

Zo’n relatie wil hij met u en mij aangaan.
Deze woorden zijn vandaag ook actueel.
Woorden gericht aan mensen die Hem niet nodig hebben om een relatie te leggen, vertrouwen te winnen. Kortom, om geloof te wekken.
 

Zorgen – ziekte

Ons Schriftgedeelte meldt dat er zorgen zijn in het huis in Bethanië, bij de vrienden van Jezus.
Lazarus is ziek.
We zijn zo gewend aan de woorden, ziek en ziekenhuis.
Ziekte brengt ons bij de gevolgen van de enorme breuk die er geslagen is tussen God en de mensen. De breuk van de zonde in Genesis heeft een geweldige krater in deze wereld geslagen.
We leven vaak langs die breuklijn heen.
Ziekte heeft een plaats in onze samenleving.
Ziekte, zo denken wij, hoort bij het leven.
Ziekte hoorde oorspronkelijk niet bij het leven.
Het onderstreept de breuk tussen God en de mensen.
Breuklijnen ervaren we tijdens ziekte.
Een moeder is ziek.
Wie kookt er?
Wie zorgt er voor de was?
Wie brengt onze kleuter naar school? Het wordt zo anders thuis.
Een werkgever ervaart dat zijn werknemer niet op komt dagen.
Op een vergadering blijft de plaats van een bestuurslid onbezet.
Het accentueert de breuk tussen God en mensen.
 

Crisis

De spanning neemt toe in het huis in Bethanië.
De situatie wordt kritiek.
Ze hebben een vriend.
Is Hij geen Meester over ziekte, over dreiging van de dood?
Is Hij niet gekomen om de breuk te herstellen tussen God en de mensen?
Jezus is Zijn Naam!
Hij zal zalig maken, maar ook redden.
Hij kan maken dat de kreupele kan springen als een hert.
De tong van de sprakeloze, gaat spreken.
Bij Hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood.
Dat heeft Hij al eerder getoond!
 

De Redder gewaarschuwd

Jezus moet op de hoogte gebracht worden van de ernstige ziekte, van de crisissituatie bij Lazarus.
Helpen kan Hij, redden in nood!
Maria en Martha hebben een ijlbode, een boodschapper naar, Jezus gestuurd.
Hij vindt de Heere Jezus kilometers weg in het Overjordaanse.
Daar staat hij voor Hem.
Het wordt even stil.
Hij brengt de boodschap duidelijk over:
“Die u liefhebt, is ziek!”
In die korte boodschap herinnert hij de Heiland aan die unieke relatie, een relatie van liefde.
Wilt U redden?
Wilt U van dienst zijn?
Immers, U kunt redden.
Het geloof wordt getest, op de proef gesteld.
Wat is zo’n beproeving moeilijk.
Wat gaat de Heere soms een pijnlijk diepe weg met mensen.
Dan roept de afgrond tot de afgrond (Psalm 42).

T.W. van Bennekom

terug