Meditatie - Loofhuttenfeest Meditatie - Loofhuttenfeest
In Israël Ioopt de natuur altijd enkele maanden voor op die in Nederland. Zo wordt, bijvoorbeeld, in mei de tarwe al geoogst en zijn eind mei de akkers grotendeels kaal. Wanneer de herfstoogst is geweest, de druiven, al het overige fruit en de olijven zijn binnengehaald, wanneer de wijn- en de olijfpersen vol zijn om getreden te worden, dan viert men in Israël het Soekot, het Loofhuttenfeest. Een feest dat door God is ingesteld, u kunt daarover lezen in Leviticus 23 vers 33 tot en met 43.
Op de 15e Tisjri, in de 7e maand, op de 7e dag, moet het volk Israël 7 dagen feest vieren. Dit jaar wordt het gehouden van 14 tot en met 20 oktober.
Het Soekot is een feest wat aansluit op Yom Kippoer, de Grote Verzoendag. De dag waarop het volk Israël is vrijgesproken van hun zonden, de dag waarop vergeving is verkondigd omdat de zonden van het volk op een bok zijn overgedragen.
Een feest ná de herfstoogst. Het volk Israël heeft de schuren vol. Aan het volk is vergeving geschonken. En juist dan moeten zij 7 dagen in een tent, in een tabernakel, gaan wonen. Tijdens Soekot woont men in een tent die versierd is met vruchten en groenten. Ook wordt een vreugdesymbool gemaakt: een Loelav, een bundeling gemaakt van een palmtak, twee wilgentakken en drie mirretakken, naar Leviticus 23:40.
Het volk Israël moet zich herinneren dat zij slechts vreemdelingen zijn op aarde, dat ze mensen zijn die op weg zijn naar een blijvende woonplaats. Ze moeten er aan denken dat er hier geen blijvende stad is, dat ‘bezit’ een geschonken goed is en dat het toekomende gezocht moet worden.
Gedurende het zevendaagse feest wordt uit de profeet Zacharia gelezen. Men leest dan hoofdstuk 14, waar geschreven is over de Messias die terug zal komen op de Olijfberg. Over de Koning die zal afdalen van de Olijfberg, zal wandelen door Getsemané om daarna Jeruzalem te betreden en om als Koning te heersen.
God heeft dit feest ingesteld op het moment dat alle verschillende oogsten zijn binnengehaald. Bijzonder zo’n feest nadat alles is bijeengebracht in de schuren. Een verwijzing naar de oogst die binnengehaald wordt vanuit alle volken uit de wereld. De oogst van de olijfboom is een van de laatste oogsten in het seizoen. In de Bijbel wordt Israël ook beschreven als een olijfboom. Bijzonder dat Jesaja al zo’n 700 jaar voor Christus profeteert dat Israël de derde zal zijn in de rij, de laatste die zal worden binnengehaald. U kunt dat lezen in 19 vers 21 t/m 25. Israël de laatste van de oogst. En dan tijdens dit feest al lezen over de Messias die terug zal komen op de berg waar olijfbomen op groeien, de Olijfberg; wat een geheimenissen en dieptes liggen er verborgen in namen, feesten en symbolen in de Bijbel.
Wanneer alle volken zijn binnengehaald, wanneer vergeving is uitgesproken zal feest worden gevierd. Zo is Soekot een prachtig schaduwbeeld van wat komen gaat en mogen wij in verbondenheid met Israël ook Soekot vieren. Wilt u er eens aan denken in de week van 14 tot en met 20 oktober?

Met vriendelijke groet,

Sander Janse
http://cjc.org.za/wp-content/uploads/2017/10/AdobeStock_93016417-696x464.jpeg
Loelav
terug