Meditatie Johannes 11:4 Meditatie Johannes 11:4
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.
Johannes 11 : 4 (vervolg)

Woord van God naar je toehalen.

Zo was het met die broeder die dat slechtnieuwsgesprek had gehoord.
Die predikant waarbij de gevreesde ziekte was ontdekt.
Ze waren overtuigd, dat hun ziekte tot de dood zou leiden, dat deze ziekte geen sterfbed zou worden….!
Kan je zomaar een tekst naar je toehalen.
Spreekt dit van een sterk geloof?
Dat kan, maar je kan ook op een verborgen manier God je genezing voor gaan schrijven.
God blijft God, Hij blijft de soevereine God, ook als Zijn wegen voor ons duister zijn.
De Heiland zegt, het gaat in het leven van Lazarus om de heerlijkheid van God.
Voor de discipelen sprak hun Meester toen raadselachtige taal.
Maar als je dat slechte nieuws hoort en tot je door laat dringen, wat is er dan te zien van de heerlijkheid van God.
Dan is er voor uw waarneming geen stralende glans van de heerlijkheid van God te zien.
Uw gebed, uw noodsein schijnt Hem niet te bereiken.
Het is net alsof u er alleen voor staat.
Alsof Jezus niet weet van uw ziekte, niet meevoelt.
Uw lijden wordt verzwaard.

Jezus blijft.

Op Jezus wil ik u en jou wijzen.
Hij kan voor uw geloofsbeleving zo ver weg lijken.
Toch… Hij blijft de Getrouwe.
Hij test het geloof vaak op een voor ons onbegrijpelijke manier.
Volg Hem en zie wat Hij gaat doen.
Hij heeft onze ziekten op Zich genomen.
Soms lijkt of Hij niet meevoelt en meelijdt.
Of er niets te doen is aan de zichtbare breuk door de zonde geslagen.

De weg van Jezus.


Hij zal teruggaan naar Jeruzalem.
Gevangen genomen worden, veroordeeld worden tot het kruis. De straf op de zonde, de dood zal Hij dragen.
Voor mensen die de eeuwige dood hebben verdiend.
De kruisdood wacht Hem.
Zijn lichaam zal afgebroken worden, proces van de ontbindende kracht van het lijden, ziekte zal Hij ervaren.
Bij Hem mogen we schuilen als je lichaam afgebroken wordt.
Hij weet ervan.
Ga niet alleen door het leven.
Die last is u te zwaar.
Laat Eén uw sterkte wezen,
ga tot Uw Middelaar.
Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.
Onze smarten heeft Hij getorst tot onder en op het kruishout.
Onze zonden weggedragen.
Hij is het Lam, dat overwonnen heeft.
Wie in Hem gelooft, mag weten dat de onherstelbare breuk tussen God en u hersteld is.
Wie Zich aan Hem leert overgeven, ontvangt het eeuwige leven.
Zo wordt de Vader die Zijn Zoon gaf en de Heiland Die Zichzelf gaf, verheerlijkt.
Wat een liefde van Hem.
Achter Golgotha gloort reeds het licht van Pasen, van de Levensvorst.
Jezus blijft Jezus, Redder voor ziel en lichaam.
Wat hier staat, blijft staan.
Jezus had Martha en haar zus en Lazarus lief.
Jezus mijn Heiland, groot is Uw liefde.
Wat hier staat doet Hij, wil Hij en kan Hij op Zijn tijd.
Hij blijft God.
Ook bij uw ziekbed.  

Getest – beproefd geloof.

Hier wordt geloof van de discpelen op de proef gesteld en later dat van Martha en Maria
Getest geloof is gerijpt geloof.
Die broeder en die predikant gingen op hun ziekbed en sterfbed leren, dat het ook hier gaat om in leven en sterven te geloven dat Christus meegaat, zelfs als de schaduw van de dood wegvalt en het levenseinde in zicht komt.
Wie door de diepte met God met de Heere Jezus is gegaan en met Jezus is begraven en opgestaan en wie de kracht van het Woord door de Heilige Geest heeft ervaren, weet zich in Jezus geborgen. Daar ging het heen met die twee broeders
En… hoor ik sommige mensen zeggen die door grote diepten zijn heengegaan: “Soms verlang ik terug naar die tijd!”
Waarom?
“Ik leefde meer afhankelijk en dichter bij de HEERE”.
Dus alle dingen moeten meewerken ten goede.(Romeinen 8 : 28)

Achter de woorden – zal verheerlijkt worden…

Hier luiden de klokken van de Opstanding.
Lazarus zal opstaan uit het graf
Hoe kan het?
Hier zie ik de zon over Jeruzalem opgaan op die eerste Paasdag.
Ik hoor een lied: ‘Want nu de Heere is opgestaan,
nu vangt het nieuw leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid.
een leven in Zijn Heerlijkheid.

Door het geloof in Christus is sterven erven en opgenomen worden in Heerlijkheid!

 
terug