Week van het gebed Week van het gebed
Week van gebed voor de eenheid

In het licht van deze week is er op zondag 19 januari 2020 een gezamenlijk georganiseerde dienst waarbij iedereen buitengewoon welkom is. De kerkenraden van Waarde-Krabbendijke-Rilland zoeken naar mogelijkheden voor meer eenheid, waarbij dit één van de uitkomsten is. De dienst wordt gehouden in de dorpskerk (Kerkpad 1) te Krabbendijke. De dienst begint om 18.00 uur en zal worden geleid door ds. Dierx.

Het Thema voor de week is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk“ naar  Handelingen 28. Wilt u voorbede doen? U kunt deze mailen naar of in de dienst op briefjes schrijven, die bij de ingang worden uitgedeeld. Deze kunt u na de dienst inleveren bij de commissie in “de Rancke”.  Na de dienst is er koffie/thee en willen we samen bidden voor de gebedspunten die door mensen zijn ingeleverd. Deze punten zullen ook op andere momenten later in de week worden gebruikt.

Hij komt naar ons toe met de belofte “Ik zal er zijn”, bent u er ook? Iedereen is van harte welkom!

Naast deze startdienst op zondag, zijn er ook de volgende gebedsmomenten:  

20 januari: bidstond Waarde 19.30uur, “Dorpscentrum MeerWaarde”
22 januari: bidstond 09:00 uur, fam. Van Koeveringe, Oude Rijksweg 43A, Rilland
23 januari: bidstond Rilland, 19.30uur, Kerkgebouw “De Levenbron”
24 januari: bidstond Krabbendijke 20.00uur, pastorie ontmoetingsgemeente (Drie minuten 16)

Doel is om als dorpen voor elkaars punten te bidden. Een bidstond duurt ongeveer een half uur en bestaat o.a. uit lezen/bidden/zingen.  Verder is uw aanwezigheid voldoende, een actieve rol mag maar hoeft niet. Bezoek ook gerust een bidstond buiten uw woonplaats. 
terug