Avonddienst 13 juni Avonddienst 13 juni
 
Morgendienst 13 juni Morgendienst 13 juni
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
….Die ook voor ons pleit. (Romeinen 8: 34b)

Wat koop je daarvoor?!
Jezus gaat naar de hemel…. Wat koop je daarvoor, zei die ene catechisant. Jezus in de hemel….. Nou en?! Voor Hem is dat de heerlijkheid! Dik verdiend na dat zware lijden! Kan Hij uitrusten. Fijn voor Hem. Daar ben ik ook wel blij om. Maar verder… Wat word ik daar wijzer van? Wat koop ik daarvoor?! Toen was er die andere catechisant. Die gaf dat onvergetelijke antwoord. Jezus in de hemel… Daar koop je niets voor! Daar krijg je heel veel voor. Je mag weten; ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden!

Een climax
Die ook voor ons pleit. Dat is geen terloopse opmerking van Paulus. Zo even tussen neus en lippen door. Een stukje bladvulling. Het is een climax. Een climax is een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen. Ik denk aan Kees. Die zei van z’n meisje: ze is lief. Meer nog: ze is een schat. Ze is een juweeltje. Nee, ze is mijn alles! Zo schrijft Paulus: Christus is het Die gestorven is. Ja wat meer is: Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit.

Niet werkeloos
De gelovigen mogen weten: Jezus is niet werkeloos in de hemel. Hij zit niet met de armen over elkaar. Het is niet: uit het oog, uit het hart. Integendeel: Hij zet Zijn werk op een bijzondere wijze voort! Leefde Hij eens – 33 jaar – ons ten goede hier! Nu leeft Hij – altijd – ons ten goede dáár! Jezus zegt niet: Ik heb Mijn taak vervuld en nu na gedane arbeid, nu is het zoet rusten. Ik heb nu recht op pensioen. Of, om de kerkelijke term te gebruiken: Ik ga met emeritaat. Ik ben uitgediend! Als Jezus naar de hemel vertrekt dan is dat om dáár Zijn volgelingen verder van dienst te kunnen zijn.

Tegenwoordige tijd
Paulus schrijft niet: Die aan ons denkt! Of: Die ons als het nodig is te hulp komt! Of: Die ons nooit aan ons lot overlaat! Dat had Paulus ook allemaal kunnen schrijven. Maar hij schrijft: Die ook voor ons pleit. Daarmee drukt Jezus Zijn bijzondere zorg voor Zijn volgelingen op aarde uit. Die voor ons pleit. Dat is geen verleden tijd. Dat is geen toekomende tijd. Dat is tegenwoordige tijd. Daar is Hij ook vandaag mee bezig! Eigenlijk staat er in het Grieks: Die voortdurend, Die permanent voor ons pleit. Niet: zo nu en dan! Niet: als het Hem uitkomt! Niet: als Hij even tijd heeft! Nee, je kunt eigenlijk lezen: die 24 uur per dag voor ons pleit.

Overwinnaar
Op aarde maakt het nogal uit wie er wat vraagt. Is het een verliezer? Of is het een overwinnaar? Is de persoon in kwestie onbelangrijk? Of is ’tie vooraanstaand? Wie is Jezus, Die voor ons pleit? Dat is Hij Die aan de rechterhand van God is. Die omschrijving moet u goed begrijpen. Dat wijst niet op een plek. Dat wijst op een functie. Dat wijst op een koninklijke functie. Jezus ligt daar niet op de knieën. Als een smekeling. Het zit daar op de troon. ’t Is een pleidooi van de Overwinnaar!

Pro Deo
Jezus neemt het in de hemel op voor Zijn volgelingen. Hij doet een goed woordje. Op Hem mag altijd een beroep worden gedaan. Wat er ook is voorgevallen in ons leven! In ons land komt het wel eens voor dat een advocaat iemand niet wil verdedigen. De misdaad is te verschrikkelijk. Maar Jezus zal niemand Zijn diensten weigeren. Niemand die met oprecht berouw Hem in de arm neemt! En….omdat Jezus Zelf met Zijn bloed heeft betaald, helpt Hij gratis! Pro Deo! Tussen haakjes: Hij heeft nog nooit een rechtszaak verloren!

Vergeving
Als ik dus vergeving nodig heb, en dat heb ik nogal eens…. Als God Zelf met de vinger bij de letter van de wet mij aanklaagt, en ik heb geen been om op te staan…. Als ik alleen maar door de knieën kan gaan en kan smeken om genade…. dan mag ik weten dat Jezus voor mij pleit! Heerlijk! Vergeving! Niet doordat mijn schuld wordt verdoezeld. Niet doordat er allerlei verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Vergeving, dankzij Jezus’ voorbede!

Dezelfde
Jezus is nog precies Dezelfde als Hij was op aarde! Even bereidwillig! Even vol ontferming! Zie dan op Hem! Ik hef mijn ogen op naar de hemel.... vanwaar ik dag en nacht, bijstand, hoogste bijstand verwacht!
Want…

Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten!
Maar bewogen met mijn lot,
Pleit Hij voor mij, steeds bij God!


ds. F. Wijnhorst               
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: