Avonddienst 9 augustus Avonddienst 9 augustus
 
Morgendienst 9 augustus Morgendienst 9 augustus
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer ยป
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
Meditatie Genesis 41:32b Meditatie Genesis 41:32b
Omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren.
Genesis 41:32b

God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Jozef spreekt hier als profeet.
Hij schaamt zich niet voor het feit dat hij in God gelooft.
Wat zal dat wonderlijk geklonken hebben in deze zaal met al die wetenschappers.
God… waar heeft die man het over. Hij, net uit de gevangenis, zegt dat het plan van God vaststaat.

En nu aan de slag. Om mensen van de honger niet te laten omkomen.
Hier ligt een wereldwijd vraagstuk op tafel.
Er is voldoende voedsel om alle honger te stillen op deze wereld.
Het wereldvoedselvraagstuk. Hier gooien we zomaar voedsel weg.
Het is zonde om weg te gooien, zo maakt de grootgrutter uit Zaandam reclame (om toch maar beter te verkopen).

Hadden we maar meer wijze mannen, mannen met Godsvertrouwen, die niet alleen denken aan eigen land en belang, maar betrokken zijn om de naaste wereldwijd te dienen.
Achter deze woorden van Jozef is God bezig om Zijn plan uit te voeren.
Zijn belofte aan Abraham, Izak en Jakob is de HEERE niet vergeten.
Om een volk, Zijn volk, in het leven te behouden. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Overvloed en honger maken ons medeverantwoordelijk voor het aangezicht van God.

T.W. van Bennekom - Goes
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: