Welkom Welkom
Op deze website willen wij u informeren over de doelstellingen, de erediensten en de verenigingen die in onze gemeente actief zijn.

Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 
 
 
Vers van de dag Vers van de dag
-- DagelijksWoord.nl
 
Beleidsplan 2019-2025 Beleidsplan 2019-2025

 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.

De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.


Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Op biddag, dankdag, Goede Vrijdag en Oudjaar begint de avonddienst om 19.00 uur.

Op Nieuwjaarsdag begint de morgendienst om 10.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.


Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling (HSV)

Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.

In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer ยป
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. Een ander deel van de opbrengst dient ter ondersteuning van het zendingsechtpaar van Heiningen. Het overige wordt verdeeld over verschillende zendingsinstanties in binnen -en buitenland.

Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media:

 
Reinout en Arenda van Heiningen Reinout en Arenda van Heiningen

Onze gemeente neemt deel aan het adoptieprogramma van GZB-Deelgenoten. Wij ondersteunen Reinout en Arenda van Heiningen. Zij zijn in het voorjaar van 2009 uitgezonden in een gezamenlijke uitzending van GZB en OMF.

klik hier voor de gebedsbrief december 2018Reinout en Arenda: “In het noordoosten van Thailand (Isaan) wonen bijna 20 miljoen mensen verdeeld over zo’n 300 districten. In ruim 100 districten is nog geen enkele kerk. Miljoenen mensen hebben het Evangelie van Jezus Christus nog nooit gehoord en zijn op weg naar een eeuwigheid zonder God. Het hoofddoel van ons werk is het stichten van gemeenten die God verheerlijken en op hun beurt nieuwe gemeenten voortbrengen. Door middel van evangelisatie in dorpen en op scholen, het starten van huisgroepen en het geven van bijbelonderwijs hopen wij een kerkplantingsbeweging in gang te zetten.”

In onderstaand filmpje zie je een dag uit het leven van Reinout en Arenda in Isaan, Thailand.

.

U kunt hen dagelijks volgen op Facebook en Twitter: