Avonddienst 5 juli Avonddienst 5 juli
 
Morgendienst 5 juli Morgendienst 5 juli
 
Collectes Collectes
COLLECTES TIJDENS MAATREGELEN CORONAVIRUS

Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Johannes 11:4 Meditatie Johannes 11:4
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.
Johannes 11 : 4 (vervolg)

Woord van God naar je toehalen.

Zo was het met die broeder die dat slechtnieuwsgesprek had gehoord.
Die predikant waarbij de gevreesde ziekte was ontdekt.
Ze waren overtuigd, dat hun ziekte tot de dood zou leiden, dat deze ziekte geen sterfbed zou worden….!
Kan je zomaar een tekst naar je toehalen.
Spreekt dit van een sterk geloof?
Dat kan, maar je kan ook op een verborgen manier God je genezing voor gaan schrijven.
God blijft God, Hij blijft de soevereine God, ook als Zijn wegen voor ons duister zijn.
De Heiland zegt, het gaat in het leven van Lazarus om de heerlijkheid van God.
Voor de discipelen sprak hun Meester toen raadselachtige taal.
Maar als je dat slechte nieuws hoort en tot je door laat dringen, wat is er dan te zien van de heerlijkheid van God.
Dan is er voor uw waarneming geen stralende glans van de heerlijkheid van God te zien.
Uw gebed, uw noodsein schijnt Hem niet te bereiken.
Het is net alsof u er alleen voor staat.
Alsof Jezus niet weet van uw ziekte, niet meevoelt.
Uw lijden wordt verzwaard.

Jezus blijft.

Op Jezus wil ik u en jou wijzen.
Hij kan voor uw geloofsbeleving zo ver weg lijken.
Toch… Hij blijft de Getrouwe.
Hij test het geloof vaak op een voor ons onbegrijpelijke manier.
Volg Hem en zie wat Hij gaat doen.
Hij heeft onze ziekten op Zich genomen.
lees meer »
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: