Kerkdiensten Kerkdiensten
Uitzendingen via facebook.com of kerkomroep.nl

       

Klik op het logo om live mee te kijken of achteraf terug te kijken!
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
Meditatie Meditatie
Worden als een kind!
Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan! (Markus 10: 15)

Een les
We moeten worden als een kind. Dat is de les die Jezus Zijn discipelen, ons allemaal, op het hart bindt! Een hele opvallende les! Zeg maar gerust: de omgekeerde wereld! Meestal stellen wij vader of moeder, opa of oma aan de kinderen ten voorbeeld en we zeggen: 't is te hopen dat jij later ook zo mag worden!
De omgekeerde wereld! Want als je tiener bent, als je eindelijk niet meer als kind behandeld wordt, dan is het niet leuk te horen dat je moet worden als een kind! Dat wil je nu net niet! De omgekeerde wereld! Want als je kind bent, dan wil je graag groot worden! Net zo groot als….

Een ernstige les!
Let wel: dat zegt Jezus niet vrijblijvend! Dat zegt Hij niet als een vrome wens! Jezus zegt zelfs: wie niet…..! Wie niet wordt als een kind, die zal het koninkrijk van God niet binnengaan! Beslist niet, verzekert Jezus! Daar staat - bij wijze van spreken - de doodstraf op! De eeuwige afwijzing! Het voor altijd buiten moeten blijven! Dat geeft aan deze woorden van Jezus een enorme klem!

Een geschenk
Het klinkt als een gebod. Als iets wat wij moeten doen. Maar ’t is een geschenk. Het is iets wat Jezus geven wil. Niet voor de doeners, niet voor de presteerders is het koninkrijk van God! Het is een gunst. Het is een geschenk. Het word je aangeboden! Jezus zegt: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind….

Klein
Wat is nou typerend voor een kind? Mag ik een aantal dingen noemen, in willekeurige volgorde. Een kind is klein. Hij ziet dus tegen een ander op. Hij kijkt niet hoogmoedig vanuit de hoogte neer. Worden als een kind, dat wil zeggen: nederig zijn. Geen hoge dunk hebben van jezelf! De ander hoger, beter, belangrijker achten dan jezelf!

Groot denken van Vader
Een kind denkt groot van zijn vader. Laatst was er een jochie aan het pochen en hij zei tegen z'n vriendje: mijn vader, die heeft ons huis helemaal alleen gebouwd. Mijn vader kan alles! Natuurlijk was dat sterk overdreven. Maar als je in het geloof wordt als een kind en als je dan zegt: mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat God niet kan! dan is dat geen grootspraak! Want God kun je nooit genoeg prijzen! Aanprijzen!

Onbezorgd
Een kind leeft ook onbezorgd. Hij maakt zich geen zorgen voor de dag van morgen. Het vraagt zich niet af: zou er morgen wel wat te eten zijn? Zou ik morgen wel kleren hebben? Een kind zit daar niet mee! Niet? Nee! Het heeft immers een vader, een moeder die voor hem zorgt! Een vader, een moeder op wie hij kan terugvallen. Elke dag. Vandaag. Morgen. Wat zei Paulus ook al weer? Wees in geen ding bezorgd, omdat u weet: er is een hemelse Vader, Die altijd voor mij zorgt!

Serieus nemen
Een kind neemt de woorden van vader of moeder serieus. Het trekt niet alles in twijfel. Als vader of moeder iets beloven dan zegt een kind toch niet: ik moet het eerst zien! Zou het wel waar zijn? Kijk, zo'n antwoord is echt iets voor ouderen! Of niets soms? Als God ons in Zijn Woord iets zwart op wit belooft, waarom dan die aarzelingen? Die twijfels? Is Hij niet meer te vertrouwen dan een aardse vader?

Vader weet de weg
Weet u wat ook een groot verschil is tussen een kind en een volwassene? Het weet heel vaak de weg niet! Maar: geen probleem! Het legt z’n hand in de hand van vader. Die weet de weg! Een blindelings vertrouwen! Denken wij niet vaak dat God een verkeerde weg inslaat? Als wij door diepe dalen moeten. Als de weg zo donker is. Vandaar het gebed: wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt, neem mijn hand in Uwe handen en geleidt mij als Uw kind!

Afhankelijk
Een kind is afhankelijk. In meer dan één opzicht. In het bijzonder als het om geld gaat. Een kind verdient zelf niets. Een kind heeft geen cent. Een kind leeft puur van de verdienste van zijn ouders. Maar daar maakt een kind zich niet bezorgd over. Of ze wel genoeg hebben om te betalen. Dat vertrouwt een kind.
Als wij Gods koninkrijk willen binnengaan, dan zullen we zó moeten worden! Diep afhankelijk! Dan moet je komen als een kind. Met twee lege handen. Zonder angst. Zonder twijfel. In geloof. Jezus' verdiensten, Jezus' kruisverdiensten zijn groot genoeg om voor al mijn zonden volkomen te betalen!

Wanneer we zó worden als een kind, wanneer we zó opnieuw geboren worden, dan klinkt de stem van Jezus:
Want de poorten van Mijn rijk,
staan voor zulken open,
laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen!

F. Wijnhorst, v.d.m.
lees meer ยป
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: