Gemeente Gemeente
Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.
Zij volhardden in de leer van de apostelen. 
Wie christen wordt, lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
Zij volhardden in de gemeenschap. 
Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
Zij volhardden in het breken van het brood. 
Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
Zij volhardden in de gebeden. 
U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde gemeente te Krabbendijke hoopt - ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder - dat de foto van onze gemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….
Om te volharden in de leer van de apostelen: 
de erediensten, de Bijbelkringen, de catechese, enz.
Om te volharden in de gemeenschap: 
het bezoekwerk, het kringwerk, de vrouwenbijeenkomsten, de mannenavonden, enz.
Om te volharden in het breken van het brood: 
de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen.
Om te volharden in de gebeden: 
de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

ds. F. Wijnhorst
Tremel 6, 4413 HA Krabbendijke
0113-202197 of 06-22676039
fwijnhorst@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Uitzendingen via facebook.com of kerkomroep.nl

       

Klik op het logo om live mee te kijken of achteraf terug te kijken!

Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.


of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke


Onze gemeente heeft een ANBI status. Dat betekent dat je gift aan de onze kerk aftrekbaar is voor de belasting.

Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op uw steun rekenen?