Werkzaamheden van de kerkrentmeesters Werkzaamheden van de kerkrentmeesters

Dit college behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud van de gebouwen, salarissen, zorg voor de kosten van de erediensten enz.

Daarnaast vallen de zorg voor bijv. de kosters, de organisten en de veiligheid in de kerk onder de taken, maar ook de ledenadministratie, de financiële administratie enz.

Dit college heeft niet alleen een taak ten aanzien van de juiste besteding van de aan hen toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving daarvan is hen opgedragen.

Het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (=actie kerkbalans), collecten tijdens de erediensten en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst des Heeren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Voor deze vrijwillige bijdrage “Actie Kerkbalans” ontvangt ieder doop- en belijdend lid vanaf 18 jaar in januari/februari een enveloppe met een overzicht aangaande de financiën van de gemeente. De hoogte van de bijdrage wordt door de leden zelf vastgesteld. Op de bijgesloten antwoordkaart kunt U aangeven welk bedrag u dit jaar wilt geven en in hoeveel termijnen u dit wilt afdragen. De antwoord enveloppe wordt door de kerkmedewerkers persoonlijk bij u opgehaald. 

 
terug